top of page

Vēsture

Ieskats vēsturē

Šis pasākums ir daļa no starptautiskas iniciatīvas. Lūgšanu brokastis aizsākās Amerikas Savienotajās Valstīs 1952. gadā, kad vadītāji saprata, ka labklājība vien nespēs risināt daudzos izaicinājumus sabiedrībā. Tādēļ vienotībā un saskaņā, lūdzot Dieva svētību tautai un valstij, un veidojot dziļāku savstarpēju uzticēšanos brokastu laikā, viņi guva stiprinājumu un gudrību. Līdzīgi pasākumi katru gadu notiek vairāk nekā 40 valstīs, to skaitā arī Igaunijā un Lietuvā. Katru gadu arvien jaunas valstis uzsāk šo tradīciju, uzaicinot valsts līderus kopīgai sadraudzībai, iedrošinājumam un Dieva meklējumiem lūgšanā.

 

 

bottom of page