2013

Lūgšanu brokastis 2013

Laiks: 2013.gada 1.novembrī

Vieta: Rīgas Latviešu biedrības nams

Tēma: Dievs ir labs

 

“... kas viens patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet!” /Fil. 4:8/

 

Šī gada tēma ir turpinājums iepriekšējā pasākuma gada tēmai. Neskatoties uz zaudējumiem, netaisnību, vilšanos un piedzīvotajām sāpēm, Dievs mūs aicina pārdomāt un vērst uzmanību uz Viņu, jo Viņš ir labs. Tas nav viegli un dabiski ir piedzīvot cilvēcisku pretestību, dusmoties, vainot un norobežoties, bet tādējādi mēs ieejam strupceļā un sāpes vairojas. Mēs spējam piedzīvot kādu Dieva pārcilvēcisku noslēpumu, kad ļaujamies piedzīvot Viņa labumu.

 

 

Uzrunas:

 

 

 

Mūzika:

Anete Kozlovska

 

Video:

“Bērni par Dievu”, privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Mazo bērnu skola” Kuldīgā bērni

 

Foto: Andris Sproģis

© 2023 by Hunter & Thompson. Proudly created with Wix.com