Reģionālās 

Lūgšanu brokastis

Latvijas Valsts Lūgšanu brokastu kontaktpersona

sadarbībai ar reģionālajiem koordinatoriem

Everita Zariņa

Tel.: 28811808