top of page

2005

Par mums

Lūgšanu brokastu mērķis ir pulcēt Latvijas atbildīgākos un ietekmīgākos līderus savstarpējai sadraudzībai un iedrošinājumam. Pasākums veidots tā, lai cilvēkus, ar atšķirīgu pieredzi, no dažādām konfesijām, politiskajām partijām un nacionalitātēm vienotu ap augstākajām un cēlākajām garīgajām, morālajām un ētiskajām pamatvērtībām.

Latvijā Lūgšanu brokastis aizsākās 2005.gadā, pēc Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga iniciatīvas. Lūgšanu brokastīm kļūstot plašākām, tika izveidotas Goda un Rīcības komitejas. Latvijas valsts Lūgšanu brokastu Rīcības komitejā ir pārstāvētas Latvijas lielākās kristīgās konfesijas, organizācijas, kā arī parlamenta pārstāvji.

Kopš 2008.gada Latvijā esam iedibinājuši tradīciju organizēt Lūgšanu Brokastis katru gadu novembra pirmajā piektdienā.

Uz Latvijas valsts Lūgšanu brokastīm tiek aicināts Valsts prezidents, parlamenta locekļi, ministri, pilsētu un rajonu pašvaldību vadītāji, armijas pārstāvji, augstāko mācību iestāžu vadītāji, biznesa pārstāvji, sociālās aprūpes iestāžu vadītāji, mākslinieki, mūziķi, dzejnieki, aktieri, izglītības darbinieki un žurnālisti. Piedalās arī dažādu kristīgo konfesiju mācītāji.

 

Katru gadu tiek uzklausīti sabiedrībā pazīstamu cilvēku stāstījumi par piedzīvoto Dieva svētību un cerību personīgajā un valsts dzīvē.

 

Lūgšanu brokastis tiek organizētas ne tikai Rīgā, bet arī Liepājā, Kuldīgā, Jēkabpilī, Tērvetē, Jelgavā, Ventspilī, Talsos, Daugavpilī un Saldū, Anneniekos, Dobelē, Durbē, Kandavā, Tukumā, Zaļeniekos, Cēsīs, Preiļos, Līvānos, Jaunpilī, Līvānos, Madonā, Alsungā, Limbažos un citur.

 

Dalībnieki tiek aicināti domāt un lūgt par dažādiem Latvijas sabiedrības aspektiem – par karavīriem miera misijās, pamestajiem bērniem, sociālajiem un sabiedriskajiem darbiniekiem, māksliniekiem un izglītības darbiniekiem, kā arī par vietējiem, reģionālajiem un valsts vadītājiem.

bottom of page