2014

Lūgšanu brokastis 2014

Laiks: 2014.gada 7.novembris

Vieta: Latvijas Mākslas akadēmija

Tēma: Kultūra un māksla

 

“Iesākumā Dievs radīja ...” / 1.Mozus 1:1/

 

Atzīmējot Rīgas kās Eiropas kultūras galvaspilsētas lomu šajā gadā, uzmanība tika pievērsta kultūrai un mākslai un vēlējāmies saskatīt tās nozīmīgo ietekmi latviešu tautas nacionālās identitātes veidošanā. Dieva persona ir radītājs, tas, kurš rada no nekā, Ikviens cilvēks ir veidots pēc Dieva tēla, un katram piemīt spēja radīt. Radošums var būt arī tautas raksturīgākā iezīme jeb veids, kā būt pasaulē, izdzīvot un apliecināt savu īpašo esamību un sūtību citu tautu vidū.

 

 

Uzrunas:

 

 

 

Mūzika:

Dziesminiece Daidze Andersone

Maija Lūsēna

 

Video:

“Mans sapnis”, PPII “Mazo bērnu skola” un sākumskola “Universitāte bērniem” Kuldīgā bērni.

 

Foto:Edvīns Cibuļskis

© 2023 by Hunter & Thompson. Proudly created with Wix.com