top of page

2006

Lūgšanu brokastis 2006

Laiks: 2006.gada 8.septembris

Vieta: Viesnīca "Reval Hotel Latvija"

Tēma: Lūgšana

 

“Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts.”

Mateja 7:7

 

“Lai Dievs par mums apžēlojas un svētī mūs, lai Viņš apgaismo Savu vaigu pār mums! (Sela.) Lai virs zemes taptu zināms Tavs ceļš, visās tautās Tava palīdzība un svētība!

Lai priecājas un gavilē tautas, jo Tu taisnīgi tiesā tautas un vadi tautas virs zemes! (Sela.)”

Psalmi 67:2-3, 5

 

2006.gads ir gads, kad norisinājās pirmās lielās Latvijas Valsts Lūgšanu brokastis. Latvijas neatkarības atgūšanas laikā mūsu tauta vienojās kopīgā lūgšanā - "Palīdzi, Dievs, mūsu latviešu tautai". Vēstures gaita un Dieva brīnišķā vadība ir atklājusi mums lūgšanas spēku un tās nozīmi valstiskajos procesos. Mums arī šodien ir nepieciešama Dieva vadība, spēks un gudrība. Lūgšana ir tā, kas ieved mūs ticībā, cerībā un Dieva svētībā.

 

 

Uzrunas:

 

 

 

Almers Ludviks

Almers Ludviks

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks

Ingrīda Ūdre

Ingrīda Ūdre

LR Saeimas priekšsēdēt

Artis Pabriks

Artis Pabriks

LR ārlietu ministrs

Kriss Džensens (Chris Jensen)

Kriss Džensens (Chris Jensen)

Amerikas Savienoto Valstu Lūgšanu brokastu organizētājs, jurists

Guntis Ulmanis

Guntis Ulmanis

Atjaunotās Latvijas pirmais prezidents

Mūzika:

Ieva Akurātere

Brāļi Petrauski

 

Foto:Tālis Tālbergs

bottom of page