2006

Lūgšanu brokastis 2006

Laiks: 2006.gada 8.septembris

Vieta: Viesnīca "Reval Hotel Latvija"

Tēma: Lūgšana

 

“Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts.”

Mateja 7:7

 

“Lai Dievs par mums apžēlojas un svētī mūs, lai Viņš apgaismo Savu vaigu pār mums! (Sela.) Lai virs zemes taptu zināms Tavs ceļš, visās tautās Tava palīdzība un svētība!

Lai priecājas un gavilē tautas, jo Tu taisnīgi tiesā tautas un vadi tautas virs zemes! (Sela.)”

Psalmi 67:2-3, 5

 

2006.gads ir gads, kad norisinājās pirmās lielās Latvijas Valsts Lūgšanu brokastis. Latvijas neatkarības atgūšanas laikā mūsu tauta vienojās kopīgā lūgšanā - "Palīdzi, Dievs, mūsu latviešu tautai". Vēstures gaita un Dieva brīnišķā vadība ir atklājusi mums lūgšanas spēku un tās nozīmi valstiskajos procesos. Mums arī šodien ir nepieciešama Dieva vadība, spēks un gudrība. Lūgšana ir tā, kas ieved mūs ticībā, cerībā un Dieva svētībā.

 

 

Uzrunas:

 

 

 

Mūzika:

Ieva Akurātere

Brāļi Petrauski

 

Foto:Tālis Tālbergs

© 2023 by Hunter & Thompson. Proudly created with Wix.com