top of page

2008

Lūgšanu brokastis 2008

Laiks: 2008.gada 7.novembris

Vieta: Viesnīca "Reval Hotel Latvija"

Tēma: Dievam ... Tēvzemei ... Brīvībai

 

“Jo Tev, ak, Kungs, pieder augstība un vara, godība, slava un varenība; it viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder Tev! Tava ir, ak, Kungs, valstība, un Tu pacelies pāri kā galva pār visiem! Un bagātība un gods nāk no Tevis, un Tu esi valdītājs pār visu, un Tavā rokā ir spēks un vara, un Tava roka paaugstina un dara stipru. Un nu tagad mēs esam tie, kas Tev pateicamies, un tie, kas slavējam Tavas godības Vārdu;”

1. Laiku 29:11-13

 

Šī gada Lūgšanu brokastis tika veltītas Latvijas valsts 90.gadu dzimšanas dienai un tās vēsturei. Brīdī, kad Latvijas valsts dibinātāji izveidoja jaunu un suverēnu valsti, tā pirmo reizi vēsture bija brīva no svešas valdības un Latvijas tauta – latvieši paši varēja pārvaldīt savu tēvzemi. Visā valstī neskaitāmi cilvēki pateicās Dievam par šo vienreizējo dāvanu. Kā pateicība Dievam tika sacerēta arī valsts himna “Dievs, svētī Latviju”. Tika uzcelts Brīvības piemineklis ar akmenī iekaltiem vārdiem “Tēvzemei un Brīvībai”.

 

 

Uzrunas:

 

 

 

Inese Šlesere

Inese Šlesere

Lūgšanu brokastu rīcības komitejas vadītāja

Juris Rubenis

Juris Rubenis

Mācītājs

Lidija Doroņina – Lasmane

Lidija Doroņina – Lasmane

Mūzika:

Ingus Pētersons

Ieva Akurātere

 

Video:

Filmas fragments „Rīgas sargi”

 

Foto:Tālis Tālbergs

bottom of page