top of page

2010

Lūgšanu brokastis 2010

Laiks: 2010.gada 5.novembris

Vieta: Rīgas Latviešu biedrības nams

Tēma: Cerība

 

“Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.” /Atkl. 3:20/

 

Šajā gadā īpaša uzmanība tika pievērsta cerībai. Laikā, kad Latviju un visu pasauli skārusi krīze, cerībai ir ļoti liela nozīme. Spriedzi sajūtam ne tikai valsts ekonomiskajā sfērā. Tā ietekmē arī katru personīgi, mūsu ģimenes, draugus un kolēģus. Šajā laikā apjaušam, ka mainās iepriekšējie priekšstati par dzīvi, un ierobežotās ārējās darbošanās vietā notiek pāreja uz iekšēju aktivitāti. Tiek meklēta jauna iespēja – jauna cerība. Cerība ļauj saskatīt jaunus apvāršņus, jaunu vīziju un jaunas iespējas. Mēs vēlamies mudināt katru Latvijas iedzīvotāju atvērt savas sirds durvis jaunai cerībai.

 

Pasaulē pazīstamais evaņģēlists un vairāku Labdarības organizāciju dibinātājs un vadītājs Frenklins Grehems bija viens no galvenajiem runātājiem Lūgšanu brokastīs.

 

 

Uzrunas:

 

 

 

Valdis Zatlers

Valdis Zatlers

Latvijas Valsts prezidents

Inese Šlesere

Inese Šlesere

Lūgšanu brokastu rīcības komitejas vadītāja

Franklins Grehems (Franklin Graham)

Franklins Grehems (Franklin Graham)

Evaņģēlists

Zbigņevs Stankēvičs

Zbigņevs Stankēvičs

Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps – metropolīts

Mūzika:

Anete Kozlovska

Hantlijs Brauns, pianists (ASV)

Artis Gāga, saksofonists

Valdis Indrišonoks

Viktors Isajevs un grupa

 

Video:

“Četras liecības par tikšanos ar Dievu”, Linda Olte, Aleksandrs Grebņevs

 

Foto:Andris Sproģis

bottom of page